skip to Main Content
+90 212 252 41 19 info@sri.org.tr Istiklal Caddesi 247, Tünel – Beyoglu, ISTANBUL P.K. 125 Beyoglu, TR-344 33 ISTANBUL

Dragomanen 18, 2016

Innehåll: Minnesord, Förord (Olof Heilo), Perserna vid Bosporen och Hellesponten enligt Herodotos (Ashk Dahlén), Istanbul - staden mellan Öst- och Västkyrkan (Christer Hedin), Den mångkantade Divanvägen (Johan Mårtelius), Kulturmöten i Istanbul via Bedri Rahmi Eyüboglu (Gertrud Olsson), Porten till Österlandet…

Read More

Dragomanen 17, 2015

Innehåll: Minnesord, Förord (Kristina J. Hesse), Sidenvägsstudier och internationella nätverk vid SFII (Birgit Schlyter och Azize Günes), Regioner och folkgrupper i det gamla Bysans - Konstantinopel (Lars Karlsson), Hagia Sofia, Visheten och Anden (Christer Hedin), Turkiska hedersmedaljer till Svenska Röda…

Read More

Dragomanen 16, 2014

Innehåll: Förord (Kristina J. Hesse), Eastern Turkey Seminar (Kristina J. Hesse), ”Allt vad vi önskat” (Helena Bodin), Till Konstantinopel med Kapten Gulliver (Ragnar Hedlund), Vinets historia i Iran (Ashk Dahlén), Hippokratiska behandlingsmetoder (Lena Ambjörn), Kärlekens spikar (Pernilla Myrne), Dante och…

Read More

Dragomanen 15, 2013

Innehåll: Förord (Kristina J. Hesse), Maktens och Livets vatten (Ragnar Hedlund), Den kokande kitteln (Oskar Nordell), En karaitisk pionjär i 1000-talets Bysans (Karin Almbladh), Kulturmöte i arabisk medeltida metallurgi (Christopher Toll), Diplomats and painters (Gözde Önder), ”Konstantinopels skönhet är av samma…

Read More

Dragomanen 14, 2012

Innehåll: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul fyller 50 år (Kristina J. Hesse), Återblickar, minnen och forskning av pionjärer och direktörer: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 50 år (Carl-Gustaf Andrén), Pionjärer och varumärken (Ulla Ehrensvärd), Svenska Forskningsinstitutets tidiga år - minnesbilder från 1960-talet…

Read More

Dragomanen 13, 2011

Innehåll: I stället för förord (Elisabeth Özdalga), På ljudpromenad i Istanbul (Karin Aras), Det flerspråkiga Konstantinopel (Memet Aktürk Drake), Istanbul Büyük Valide Han - Arkitektur som kollektivt skapande (Catharina Gabrielsson), Kejsarmakt och stat i tidigbysantinsk tid - Konsulardiptykerna från Konstantinopel…

Read More

Dragomanen 12, 2008 – 2010

Innehåll: Förord, Bilden av Istanbul - två perspektiv (Karin Ådahl), Sultanmoskéerna och Istanbuls självbild (Johan Mårtelius), Byggnad som symbol: Istanbuls avtryck i provinsen Damaskus (Marianne Boqvist), Istanbul - den kristna trosbekännelsens födelsestad (Christer Hedin), Det osmanska riket: en modell för…

Read More

Dragomanen 10-11, 2006-2007

Innehåll: På den turkiska litteraturparnassen (Redaktören), A Survey of Turkish Literature (Talat Halman), The Development of Turkish National Literature: Becoming Modern and/or Remaining Oneself (Zeynep Uysal), Car Narratives: A Subgenre in Turkish Novel Writing (Jale Parla), En turkisk symbolist: Ahmet Hamdi…

Read More

Dragomanen 9, 2005

Innehåll: Det mångröstade Turkiet (Redaktören), Nordkaukasiers väg till dåtidens ”europeiska union” Turkiet (Michael Fredholm), Aleviter och turkisk nationalism (Tina Hamrin-Dahl), Sveriges diplomatiska ambitioner i Osmanska riket 1734–1740 (Henrik Eliasson), Eyvind Johnsons utgrävning av Troja (Birgit Munkhammar), Ilhan Koman retrospektivt (Annika Svahnström),…

Read More
Back To Top